چهارشنبه 18 تیر 1399

بازی

بورک آتدا، اوستان نی، شونقار، گردو بازی (تیله‌بازی) و ...

بورک آتدا

بازیکنان این بازی بعد از قرعه‌کشی و پوشک انداختن به دو گروه چند نفره یا دو نفره تقسیم می‌شوند. چشم یکی از بازیکنان را با پارچه‌ای می‌بندند، آن‌گاه در زیر یکی از دو کلاه که قبلاً تهیه کرده‌اند، تخم مرغی را مخفی می‌کنند. بعد از فرد چشم بسته می‌خواهند یکی از کلاه‌ها را بر دارد. حال اگر موفق به یافتن تخم‌مرغ شود، برنده شده و تعدادی تخم‌مرغ را که از قبل آماده کرده‌اند، به عنوان جایزه برای خود بر می‌دارد. در صورتی که بازنده شود، تخم‌مرغ‌ها متعلق به گروه مقابل خواهد شد.

اوستان نی

تعداد بازیکنان این بازی پنج نفر هستند. بازیکنان برای شرع بازی پوشک می‌اندازند. یکی از آن‌ها بر حسب پوشک تعیین و روی زمین دو زانو می‌نشیند. دست‌هایش را جمع روی زانو قرار داده و سرش را به آن تکیه می‌دهد. بقیه بازیکنان به نوبت از فاصله دو متری به سرعت می‌آیند و سرشان را بر پشت وی گذاشته و معلق می‌زنند. هر بازیکنی که نتواند بدین شیوه عمل کند، بازنده است و جای خود را با فرد نشسته عوض می‌کند.

شونقار

برای اجرای این بازی ابتدا چوبی به قطر تقریبی پنج سانتی‌‌متر و به شکل مخروطی با سری نوک تیز می‌تراشند. سپس یک چوب‌دستی به طول شصت یا هشتاد سانتی‌متر که رشته باریک پارچه‌ای به سر آن بسته شده است، به دست می‌گیرند. رشته پارچه چوب‌دستی را به دور شونقار می‌پیچانند. سپس سر شونقار را روی زمین قرار داده و با یک حرکت سریع دورانی پارچه را باز می‌کنند. حرکت چرخشی آن مرتباً با چوب‌دستی مربوطه با وارد کردن ضربه‌ای تکرار می‌شود، تا زمانی که شونقار از کار بیفتد.

گردو بازی (تیله‌بازی)

این‌ بازی به صورت دو یا چند نفره است. یکی از بازیکنان گردوی خود را پرتاب می‌کند، بقیه بازیکنان به ترتیب آن گردو را نشانه گرفته و با گردوی خود می‌زنند. اگر گردوی آن‌ها به گردوی بازیکن قبلی بخورد، برنده می‌شود و گردو را برای خود بر می‌دارد.

ورزش زورخانه‌ای

ورزش زورخانه‌ای یکی از ورزش‌های سنتی شهر زنجان است. این ورزش از حدود نود سال پیش در زنجان رایج شده است. ورزش زورخانه‌ای در چهار نوع مسابقه در زمینه سنگ، کباده‌کشی، میل‌بازی و چرخ در دو نوع تیز و چینی برگزار می‌شود. مضاف بر این ورزشکاران شرکت کننده در مسابقه کشتی در دو نوع پهلوانی و آزاد می‌توانند شرکت کنند، با این تفاوت که در کشتی پهلوانی وزن برای کشتی‌گیران مطرح نیست. در حالی‌که در کشتی آزاد کشتی‌گیران با افراد هم وزن خود به رقابت می‌پردازند.

تصاویر مرتبط