یکشنبه 04 اسفند 1398

چشمه‌های آب گرم طبیعی زنجان

چشمه‌های آب معدنی را به حق می توان یکی از مهمترین منابع طبیعی خدادادی دانست. بدین جهت یکی از مهمترین...