یکشنبه 04 اسفند 1398
صدور پنجمین مجوز مجموعه داری تاریخی و طبیعی در استان زنجان

صدور پنجمین مجوز مجموعه داری تاریخی و طبیعی در استان زنجان

مسئول امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان خبر داد: پنجمین مجوز مجموعه داری آثار تاریخی وطبیعی استان زنجان پروانه فعالیت ونمایش دریافت کرد . به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجا...
11 اثر صنایع دستی استان زنجان نشان ملی مرغوبیت دریافت کردند

11 اثر صنایع دستی استان زنجان نشان ملی مرغوبیت دریافت کردند

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان خبر داد: 11 اثر صنایع دستی استان زنجان موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت شدند. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، یحیی رحمتی صبح امروز 21 آبانماه در زنجان...
زلزله خسارتی به آثار تاریخی استان زنجان وارد نکرده است

زلزله خسارتی به آثار تاریخی استان زنجان وارد نکرده است

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی زنجان خبر داد: بر اساس پایش صورت گرفته پس از زلزله بامداد ۱۷ آبانماه ، تا بدین لحظه گزارشی مبنی بر تخریب آثار تاریخی ارسال نشده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی...
گزارش تصویری از داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی

گزارش تصویری از داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی

روابط عمومی-داوری اولیه آثار ارائه شده برای احراز نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی کشور روز گذشته با حضور اساتید برجسته استان و معاون صنایع دستی کشور انجام شد و طی آن 61 اثر مورد بررسی قرار گرفتند.    عکس:مجتبی جعفرلو
آزمون زبان پذیرفته دگان دوره های کوتاه مدت گردشگری برگزار شد

آزمون زبان پذیرفته دگان دوره های کوتاه مدت گردشگری برگزار شد

جلسه مصاحبه زبان پذیرفته شدگان آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری روز گذشته در زنجان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، این مصاحبه عصر روز گذشته، شنبه، یازدهم آبانماه با ...
داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی در زنجان برگزار شد

داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی در زنجان برگزار شد

داروی اولیه آثار صنایع دستی استان زنجان برای دریافت نشان ملی مرغوبیت در زنجان برگزار شد و ۶۱ اثر در این دوره مورد داوری قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، در مرحله استانی دا...
وقف نامه مسجد خانم در فهرست آثار ملی جای گرفت

وقف نامه مسجد خانم در فهرست آثار ملی جای گرفت

مسئول امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان خبر داد: وقف نامه خطی مسجد خانم زنجان مربوط به سال 1326 هجری قمری در فهرست آثار ملی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اسان زنجان، پ...
نرخ جدید ورودیه موزه های استان زنجان اعلام شد/از ابتدای آبانماه از موزه های استان با ورودیه جدید بازدید کنید

نرخ جدید ورودیه موزه های استان زنجان اعلام شد/از ابتدای آبانماه از موزه های استان با ورودیه جدید بازدید کنید

مسئول امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان اعلام کرد: نرخ جدید ورودیه موزه ها واماکن تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی کشور از اول آبانماه سالجاری اجرا می شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی...
وقف نامه قنات سرچشمه در فهرست آثار ملی جای گرفت

وقف نامه قنات سرچشمه در فهرست آثار ملی جای گرفت

مسئول امور موزه های استان زنجان خبر داد: وقف نامه قنات سرچشمه، بزرگترین و قدیمی ترین قنات زنجان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، پرستو قاسمی صبح امروز ...
ضریح چوبی صفوی امامزاده سید ابراهیم سجاس در فهرست آثار ملی جای گرفت

ضریح چوبی صفوی امامزاده سید ابراهیم سجاس در فهرست آثار ملی جای گرفت

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان خبر داد: ضریح امامزاده سید ابراهیم سجاس متعلق به دوره صفوی در فهرست آثار ملی جای گرفت. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، یحیی رحمتی صبح امروز، 22 مهرما...