یکشنبه 18 خرداد 1399

آگهی فراخوان ظریفان و نیکان

  • محل دریافت اسناد: خ خرمشهر- نرسیده به میدان هنرستان- جنب بانک تجارت- واحد امور قراردادها