یکشنبه 03 مرداد 1400

پروژه حفاظت اضطراری و ایمن سازی موقت مسیرپیرامون امامزاده اسماعیل شناط

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: معاملات کوچک
  • مهلت خرید اسناد: 10روز
  • تاریخ بازگشایی: 1396/12/05