پنجشنبه 23 مرداد 1399

پروژه مرمت اضطراری میل تاریخی خوئین

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: معاملات کوچک
  • مهلت خرید اسناد: 10روز
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت