پنجشنبه 23 مرداد 1399

پروژه ساماندهی و ایمن سازی مسیر بازدید قلعه بهستان

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • مهلت خرید اسناد: 10روز
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت