جمعه 24 مرداد 1399

مرمت و ساماندهی مسجد میرزایی قائمی (میرزایی بالا)

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • مهلت خرید اسناد: 6 روز
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت