یکشنبه 19 مرداد 1399

پروژه ساماندهی و تکمیل زیرساختهای گردشگری غار کتله خور

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 972/130/520
  • مهلت خرید اسناد: 5 روز
  • تاریخ بازگشایی: 97/03/02
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت