پنجشنبه 23 مرداد 1399

پروژه ساماندهی و مرمت موزه باستان شناسی مردان نمکی در عمارت ذوالفقاری

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • شماره: 972/130/688
  • مهلت خرید اسناد: 4 روز
  • تاریخ بازگشایی: 97/03/09
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت