شنبه 29 شهریور 1399

پروژه مرمت و ساماندهی خانه حکیمیان زنجان

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • مهلت خرید اسناد: 4 روز
  • تاریخ بازگشایی: 97/03/09
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت