یکشنبه 03 مرداد 1400

استعلام بهاء پروژه مطالعات آسیب شناسی،بررسی رفتار سازه، مقاوم سازی و احیاء عمارت ذوالفقاری زنجان(موزه مردان نمکی)

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 972/130/951
  • مهلت خرید اسناد: 5 روز
  • تاریخ بازگشایی: 97/03/27
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت