پنجشنبه 23 مرداد 1399

استعلام بهاء پروژه مطالعات امکان سنجی و طراحی ایجاد کمپینگ گردشگری سد حسن ابدال

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 972/130/980
  • مهلت خرید اسناد: 5 روز
  • تاریخ بازگشایی: 97/03/27
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت