پنجشنبه 23 مرداد 1399

استعلام بهاء پروژه مطالعات آسیب شناسی ،بررسی رفتار سازه،مقاوم سازی و احیاء عمارت ذوالفقاری زنجان(موزه مردان نمکی)

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 972/130/951