یکشنبه 27 خرداد 1403

احداث بازارچه سنتی صنایع دستی سلطانیه

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: معاملات بزرگ
  • شماره: 972/130/1457
  • مهلت خرید اسناد: 10روز
  • تاریخ بازگشایی: 97/04/28
  • روزنامه های درج آگهی: صدای زنجان
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 272.670.000