یکشنبه 19 مرداد 1399

فروش اموال اسقاطی اداره کل

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 972/130/958
  • مهلت خرید اسناد: 5 روز
  • تاریخ بازگشایی: 97/04/30
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 10.000.000