پنجشنبه 23 مرداد 1399

تجدید مزایده(استعلام بهاء) اموال اسقاطی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 972/130/2080
  • مهلت خرید اسناد: 7روز
  • تاریخ بازگشایی: 97/05/25
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت