یکشنبه 19 مرداد 1399

مزایده واگذاری بازارچه صنایع دستی جنب رختشویخانه

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • مهلت خرید اسناد: 10روز
  • تاریخ بازگشایی: 97/05/31
  • روزنامه های درج آگهی: صدای زنجان