جمعه 24 مرداد 1399

استعلام بهاء تأمین نیروی انسانی جهت انجام امور اداری ،پشتیبانی و خدمات

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 972/130/2716 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
  • مهلت خرید اسناد: 2 روز
  • تاریخ بازگشایی: 97/06/27
  • روزنامه های درج آگهی: -