یکشنبه 27 خرداد 1403

استعلام بهاءتکمیل مرمت و بازسازی خانه حکیمیان زنجان

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 977/97/01
  • مهلت خرید اسناد: 7 روز
  • تاریخ بازگشایی: 1397/08/28
  • محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات دولتی