یکشنبه 19 مرداد 1399

استعلام بهاءتکمیل مرمت اضطراری پل های تاریخی زنجان(پل سردار-پل میربهاء-پل سید)

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 977/97/052
  • مهلت خرید اسناد: 5 روز
  • تاریخ بازگشایی: 1397/09/03
  • محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات دولتی