پنجشنبه 23 مرداد 1399

استعلام بهاءمرمت راسته های مجموعه تاریخی بازار زنجان

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 977/97/06
  • مهلت خرید اسناد: 5 روز
  • تاریخ بازگشایی: 1397/09/03
  • محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات دولتی