پنجشنبه 23 مرداد 1399

استعلام بهاءتکمیل مرمت و ساماندهی مسجد چهل ستون زنجان

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: کوچک
  • شماره: 977/97/03
  • مهلت خرید اسناد: 5 روز
  • تاریخ بازگشایی: 1397/09/03
  • محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات دولتی