یکشنبه 03 مرداد 1400

استعلام بهاء پروژه تكميل زيرساخت هاي كمپ گردشگري روستاسي درسجين

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 977/97/26
  • مهلت خرید اسناد: 10
  • تاریخ بازگشایی: 98/01/18
  • محل دریافت اسناد: سامانه تداركات دولتي