پنجشنبه 23 مرداد 1399

استعلام بهاء پروژه تكميل زير ساخت منطقه نمونه گردشگري غار كتله خور

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 977/97/24
  • مهلت خرید اسناد: 10
  • تاریخ بازگشایی: 98/01/18
  • محل دریافت اسناد: سامانه تداركات دولتي