شنبه 18 اردیبهشت 1400

استعلام بهاء پروژه حفاظت و مرمت اشيائ تاريخي

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان
  • نوع معامله: كوچك
  • شماره: 977/97/18
  • مهلت خرید اسناد: 10 روز
  • تاریخ بازگشایی: 98/01/18
  • محل دریافت اسناد: سامانه تداركات دولتي