یکشنبه 19 مرداد 1399

استعلام بهاء پروژه مطالعه ، طراحي و نمونه سازي محصولات صنايع دستي (چاقو،مليله،چاروق ،مس، سفال)

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 977/97/42
  • مهلت خرید اسناد: 6
  • تاریخ بازگشایی: 98/04/11