پنجشنبه 23 مرداد 1399

استعلام بهاء بدنه سازي ضلع جنوبي خيابان امام

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 977/97/44
  • مهلت خرید اسناد: 5 روز
  • تاریخ بازگشایی: 98/04/11