شنبه 29 شهریور 1399

استعلام بهاء مرمت مسجد چهلستون

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 987/98/02
  • مهلت خرید اسناد: 7 روز
  • تاریخ بازگشایی: 1398/08/11
  • محل دریافت اسناد: سامانه تداركات اكترونيكي دولت
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ندارد