پنجشنبه 23 مرداد 1399

مزايده فروش خودرو سواري كاركرده ريو

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • مهلت خرید اسناد: 10 روز
  • تاریخ بازگشایی: 98/10/14
  • روزنامه های درج آگهی: صداي زنجان
  • توضیحات: كليه مراحل مزايده از طريق سامانه تداركارت الكترنيكي دولت انجام مي گيرد.
  • محل دریافت اسناد: سامانه تداركات اكترونيكي دولت
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 20.000.000