شنبه 26 خرداد 1403

مرمت و ساماندهی خانه خدیوی

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 1001003355000032
  • تاریخ بازگشایی: 1401/03/24
  • محل دریافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد ايران)
فايل فراخوان استعلام خانه خديوي1401
اسناد مناقصه اسناد استعلام سامانه
فایل های دیگر شرح خدمات خديوي1401 001