یکشنبه 22 تیر 1399

رود خانه قزل اوزن

رودخانه مهم و پرارزش قزل اوزن که از کوههای کردستان سرچشمه می گیرد، از استان زنجان گذشته و در مسیر خود یک اکوسیستم پراهمیتی بوجود آورده و به دریای خزرمی ریزد علاوه بر این رودخانه های زیادی دراستان وجود دارند که از پیوستن دهها رود فرعی، جویبار و نهرهای متعددی بوجود می آیند که از کوهستانهای منطقه سرچشمه می گیرند و در مسیر خود جاذبه های طبیعی فراوانی پدید می آورند.

وجه تسمیه‌ی این رود به قزل اوزن این است که این رود از کوههای چهل چشمه کردستان سرچشمه می‌گیرد و در طی مسیر خود زمین‌ها را شسته و خاک رس قرمز رنگ را با خود حمل می‌نماید که به نظرهر بیننده، این رودخانه سرخرنگ بوده و به همین جهت به قزل اوزن معرف شده است. این رودخانه در نزدیکی قافلانکوه با زنجانرود بهم پیوسته و رود بزرگ قزل اوزن را بوجود می‌آورد. این رود با دریافت آب از رودخانه‌ای فرعی درسطح استان سرازیر شده و در دره‌های طارم علیا و در نزدیکی منجیل به رودخانه شاهرود می‌پیوندد به نام سفید رود به سد سفید رود واز آن پس در استان گیلان با دریافت شاخه‌های فرعی دیگر به دریای خزر می‌ریزد. این رودخانه در طول سال پرآب بوده و از کل طول آن 300 کیلومتر در استان زنجان جریان دارد. همچنین آب هوای معتدل زنجان در فصل تابستان و زمستان معتدل در طارم علیا موجب ایجاد پارکهای مصفا شده و بر زیبائیهای طبیعی استان افزوده است.

تصاویر مرتبط