دوشنبه 05 اسفند 1398

زنجان رود (زنجان چایی)

رودخانه زنجان رود که اصطلاحاً به آن زنجان چایی نیز می‌گویند با طول تقریبی 120 کیلومتر از حدود سلطانی...

رودخانه سُجاس رود خدابنده

این رودخانه، از رودخانه‌‌های نسبتاً پرآبی است که از زمین‌‌های مجیدآباد خدابنده سرچشمه می‌گیرد و پس ا...

رود ایجرود

از کوههای زنجان در جنوب و ارتفاعات جنوب سلطانیه سرچشمه می‌گیرد.

ابهر رود

این رودخانه از دو شاخه دائمی و فصلی تشکیل یافته است. شاخه فرعی آن از حوالی چمن سلطانیه سرچشمه می‌گیر...

رود خانه قزل اوزن

رودخانه مهم و پرارزش قزل اوزن که از کوههای کردستان سرچشمه می گیرد، از استان زنجان گذشته و در مسیر خو...