جمعه 20 تیر 1399

آب انبار رختشویخانه

آب انبار رختشویخانه در محله عباسقلی خان و فضایی موسوم به بابا جامال چو قوری (( گودال بابا جمال )) قرار دارد . این بنای عظیم عملکردی دو گانه دارد . قسمت اصلی آن رختشویخانه ( محل شستشوی لباس ) و قسمت دوم ، آب انبار شهر بوده است .

آب انبار این رختشویخانه در سال 1307 توسط مرحوم علی اکبر توفیقی ( رئیس بلدیه شهر ) ساخته شده است . معمار این مجموعه ، برادران اکبر بنا و استاد اسماعیل بوده که مدت 15 ماه ساخت بنا طول کشیده است . آب مجموعه رختشویخانه توسط قنات حاجی میر بهاءالدین تأمین می شده است .
اجرای مخزن به روش قرقی بوده و آب بندی با ملات ساروج تا ارتفاع 2 متر در دیواره ها و کف انجام شده است .
در منتهی الیه طاق ها و دیوارسمت جنوبی ، پنجره ای به منظور تبادل هوا بوده که در نوع خود قابل توجه است .
مخزن آب انبار در باز سازی های اخیر این مجموعه بعنوان نمایشگاه ، تغییر کاربری داده است .

تصاویر مرتبط

نقشه

36.671100
48.484967