پنجشنبه 08 خرداد 1399

بناهای چهار طاقی موسوم به (آتشکده)

چهار طاقی ها با عناوین : الزین ، تشویر ،گیلانکشه،گیلوان و پیرچم در منطقه طارم واقع گردیده اند و در سال 1353 ه. ش با نام آتشکده های ساسانی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند

چهار طاقی های موسوم به ( آتشکده )
 
 
در سالهای اخیر با انجام گمانه زنی و بررسی داده های باستانشناسی (خصوصاً سفالهای) آتشکده بودن انها با شک و تردید همراه شد و چهار طاقی های مورد بحث احتمال قریب به یقیقن متعلق به دوران اسلامی ( حد فاصل قرون 7 و 8 هجری )می باشند.
این چهار طاقی ها دارای پلان مربع و پوشش گنبدی شکل بوده و با استفاده از مصالح قلوه سنگ و ملاط گچ و اهک احداث گردیده اند . 

تصاویر مرتبط