دوشنبه 16 تیر 1399

آتشکده پیرچم

روستای پیرچم در کنار جاده آببر به گیلوان قرار دارد. در 100متری جنوب روستا بر روی یک تپه بزرگ و مشرف ...

چهار طاقی الزین طارم

شهرستان طارم آثار بسیار مهمی دارد، ازجمله­ی این آثار، چهار طاقی الزین است که در منطقه به آتشکده معرو...

چهار طاقی گیلانکشه طارم

آتشکده «گیلان کشه»
این چهارطاقی در بخش جنوبی روستای گیلان کشه و بر روی بلندی های مشرف بر رود خا...

بناهای چهار طاقی موسوم به (آتشکده)

چهار طاقی ها با عناوین : الزین ، تشویر ،گیلانکشه،گیلوان و پیرچم در منطقه طارم واقع گردیده اند و در ...