دوشنبه 16 تیر 1399

پایه پل تاریخی چورزق طارم

باقیمانده پایه پل تاریخی بر روی رودخانه قزل اوزن ما بین شهر چورزق و روستای جزلاندشت در ضلع شمالی چورزق در جهت شمالی – جنوبی احداث شده

باقیمانده پایه پل تاریخی بر روی رودخانه قزل اوزن ما بین شهر چورزق و روستای جزلاندشت در ضلع شمالی چورزق در جهت  شمالی – جنوبی احداث شده ، واقع است این پایه پل با ارتفاع تقریبی 2 متر و در ابعاد 3*3 متر می باشد که در فصول پرآب رودخانه قابل مشاهده نمی باشد و در فصل تابستان و پاییز با کم شدن آب نمایان  می گردد . مصالح استفاده  شده سنگ رودخانه ای و آجرهای 40*40 *20 است متاسفانه در سالهای اخیر توسط افراد سودجو آجرهای پایه پل را تخریب کرده اند .

تصاویر مرتبط