دوشنبه 16 تیر 1399

پل میر بهاء الدین

این پل تاریخی که به نام پل کهنه نیز معروف است در محور جنوبی حومه شهر بر روی زنجانروددر مسیر زنجان ب...

پل سردار

پل تاریخی سردار در محور جنوب غربی حومه شهر زنجان بر روی رود خانه زنجانرود واقع گردیده ، وبه سال 1333...

پل حاج سید محمد (زنجان)

این پل در جنوب شرقی زنجان، بر روی رودخانه زنجان رود و در مسیر زنجان به همدان قرار گرفته و در حدود سا...

پل و قلعه قشلاق

این قلعه در شهرستان ماهنشان و حنوب شرق شهر ماهنشان ، روی یکی از بلندیهای طبیعی شمال رودخانه قزل اوزن...

پایه پل تاریخی چورزق طارم

باقیمانده پایه پل تاریخی بر روی رودخانه قزل اوزن ما بین شهر چورزق و روستای جزلاندشت در ضلع شمالی چور...

پل تاریخی روستای قروه ابهر

تنها پل تاریخی شهرستان ابهر که بر روی ابهررود بجا مانده است.