شنبه 05 فروردین 1402

درختان کهنسال زیتون آببر طارم

باغات قدیمی زیتون روستای قدیم پیرهمدان در ضلع شمال شرقی شهر آببر واقع است.

روستای مخروبه پیرهمدان بعد از زلزله سال 1379 خالی از سنکه شده و اهالی روستا به شهر آببر کوچ کرده اند . باغات روستای پیرهمدان و شهر آببر با توجه به عبور رودخانه  آببر از این موقعیت جغرافیایی در دو سمت شرقی و غربی رودخانه شکل گرفته و آب مورد نیاز باغات از این رودخانه تامین می شود. در بافت قدیم روستای مخروبه پیرهمدان شاهد وجود باغات قدیمی زیتون هستیم و در میان این باغات به تعداد 4 درخت کهنسال زیتون وجود دارد و می تواند از درختان قدیمی به شمار رود. این درختان کهنسال آب مورد نیاز را از رودخانه آببر استفاده می کنند و هرکدام از این درختان دارای مالک خصوصی هستند و از نظر قدمت بیش از200 سال قدمت دارند. بنای تاریخی پیرهمدان در بافت قدیم روستای مخروبه پیرهمدان و رودخانه آببر و چشمه خانسر در ضلع شمال غربی این جاذبه گردشگری و طبیعی قرار دارد.

تصاویر مرتبط