یکشنبه 04 اسفند 1398

چنار زهترآباد طارم

روستای زهترآباد از روستاهای بخش مرکزی شهرستان طارم می باشد

درختان کهنسال زیتون آببر طارم

باغات قدیمی زیتون روستای قدیم پیرهمدان در ضلع شمال شرقی شهر آببر واقع است .....

کاریز و درخت چنار دستجرده

این کاریز از کوه های شرق و شمال شرق دستجرده منشاء گرفته و پس از طی سه کیلومتردر نزدیکی مسجد دستجرده ...