یکشنبه 04 اسفند 1398

روستای تاریخی قروه ابهر

روستای تاریخی قروه در 15 کیلومتری شرق ابهر درجاده ترانزیتی ابهر-تاکستان درامتداد رودخانه ابهر رود قرار دارد......

روستای تاریخی قروه در 15 کیلومتری شرق ابهر درجاده ترانزیتی ابهر-تاکستان درامتداد رودخانه ابهر رود قرار دارد.بیشتر خانه های سنتی این روستا  روی صخره هایی بنا شده اند که زیر بنای روستا را تشکیل می دهند. رود خانه ابهررود از وسط این روستا می گذرد. قدمت سه هزار ساله این روستا و آثار ارزشمند دیگر، این روستا را جزء روستاهای هدف گردشگری قرار داده است.
بافت سنتی روستای قروه در پیرامون مسجد جامع تاریخی قروه قرار دارد.

 

تصاویر مرتبط