جمعه 16 خرداد 1399

روستای تاریخی خویین

روستای خویین واقع در شهرستان ایجرود از توابع استان زنجان است، از جمله روستاهایی است که به دلیل برخور...

روستای تاریخی - طبیعی قروه

روستای قروه در کنار شاهراه تاکستان به ابهر (استان زنجان) واقع شده و با شهرستان ابهر 15 کیلومتر فاصله...

روستای تاریخی ویر

به عنوان یکی از روستاهای دهستان سنبل آباد از بخش سلطانیه است که در نزدیکی داش کسن؛ که در فاصله ۱۰ کی...

روستای شیت

روستای شیت از توابع بخش چورزق شهرستان طارم در استان زنجان می‌باشد. این روستا از روستاهای گردشگری و د...

روستای سهرین

روستای سهرین در یک دشت وسیع، با بافت مساکن مجتمع بینابینی در شمال غرب شهرستان زنجان واقع شده است.

روستای گلابر

این روستا در محدوده شهرستان ایجرود در فاصله 48 کیلومتری زنجان و 12 کیلومتری زرین آباد مرکز شهرستان و...

روستای سهرورد

سهرورد یکی از آبادی‌های بخش مرکزی شهرستان خدابنده است. این روستا در دامنه کوه‌های معروف به قیدار داغ...

روستای درسجین

این روستا در دهستان درسجین از بخش مرکزی شهرستان ابهر واقع شده است و ۱۵ کیلومتر با مرکز شهرستان ابهر ...

روستای ده بهار

این روستا در محدوده شهرستان طارم درآببر زنجان واقع شد. این روستا در دامنه جنوبی کوه‌های سر به فلک ک...

روستای شیلاندر (چیلاندر)

روستای شیلاندر در ۶۴ کیلومتری شهر زنجان واقع است. جاده منتهی به این روستا جاده زنجان – تهم است.

روستای سوکهریز

در بین روستاهای سرسبز و زیبای اطراف شهر خرمدره روستای سوکهریز قرار دارد. باغات زیبا در کنارمزارع صیف...

روستای قوزلو

استان زنجان همانند برخی از استانهایی که در دامنه کوهها استقرار یافته اند دارای روستاهایی است که به ل...

روستای تاریخی قروه ابهر

روستای تاریخی قروه در 15 کیلومتری شرق ابهر درجاده ترانزیتی ابهر-تاکستان درامتداد رودخانه ابهر رود ق...

روستای تاریخی وگردشگری درسجین ابهر

این روستای تاریخی در فاصله 13 کیلومتری شرق ابهر قرار دارد.....