چهارشنبه 18 تیر 1399

روستای تاریخی وگردشگری درسجین ابهر

این روستای تاریخی در فاصله 13 کیلومتری شرق ابهر قرار دارد.....

  این روستای تاریخی در فاصله 13 کیلومتری شرق ابهر قرار دارد. به لحاظ قدمت تاریخی 300 ساله و بافت ارزشمند سنتی و تاریخی، دارا بودن چشم انداز و منظر زیبا و ویژگی مردمان ساکن در این روستا که به زبان فارسی به لهجه لری بختیاری صحبت می کنند، جزء روستا های هدف گردشگری می باشد.

تصاویر مرتبط