دوشنبه 23 تیر 1399

حسینیه ارزه خوران ماهنشان

حسینیه ماهنشان .....

حسینیه روستای ارزه‌ خوران مربوط به اواخــر دوره قاجاریه بوده که همه  ساله در دهــه محرم پذیـرای جمـع کثیری از عاشقان حضرت اباعبداله الحسین می باشد.

تصاویر مرتبط