یکشنبه 04 اسفند 1398

غار کتله خور

غار کتله‌خور غاری است خشکی -آبی که در استان زنجان، شهرستان خدابنده و در ۸۰ کیلومتری جنوب قیدار و ۱۷۳...

زرین غار

غار آهکی زرین غار، یکی از زیباترین غارهای کشف شده استان زنجان می باشد که در ضلع غربی جاده ترانزیت زن...

غار گلجیک

این غار در 35 کیلومتری جنوب غربی شهرستان زنجان و در ارتفاعات مشرف به روستای حاج ارش از توابع شهرستا...

غار خرمنه سر

غار خرمنه سر در شهرستان طارم و در کوه بلند خرمنه سر در سمت شمالی روستای شاه نشین قرار گرفته است.

غار قوشازاغا خدابنده

قوشا زاغا غاری است که در دامنه جنوبی کوهها و در ارتفاع حدود 100 متری از دشتهای اطراف قرار گرفته است...